Lost

Jag undrar om någon förstår vart jag är just nu. Min existens. För jag är inte i min kropp. Min kropp är bara ett skal. Jag har tappat bort mig själv. Jag kan inte se vad som är rätt eller fel. Just nu lever jag enbart för att klara av dag för dag. Jag gör det jag måste för att överleva. Livet kan ta dig från en plats till en annan så snabbt att din själ, dina sinnen och dina tankar inte hänger med. Du hamnar i en dimma av ångest och förvirring och du gör allt för att klara dig genom den. Dimman är tät och envis. Den får dig glömma bort vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är sant och vad som är falskt. Du kommer tappa bort dig själv om du inte är försiktig.

Allmänt | |
Upp